game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Phòng Quản lý đào tạo

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung 

1.1. Tên Phòng
- Tiếng Việt: Phòng Quản lý đào tạo
- Tiếng Anh: DEPARTMENT OF TRAINING ADMINISTRATION

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: 028.38412405 – 116; 028.22437845
- Email: [email protected]

2. Giới thiệu về Phòng Quản lý đào tạo
   Phòng Quản lý đào tạo được thành lập từ ngày 19 tháng 10 năm 1998 đến nay (trước đây là Phòng Đào tạo của Trường Cán bộ Thành phố).

2.1. Chức năng, nhiệm vụ
- Thực hiện kế hoạch đào tạo và quản lý chương trình Trung cấp chính trị đối với Trung tâm chính trị 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức; các Sở, Ban ngành và một số đơn vị khác trên địa bàn Thành phố.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo và quản lý chương trình Đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học với 05 chuyên ngành: Quản lý nhà nước, Luật, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Công tác xã hội.
- Liên kết đào tạo các chương trình: Cử nhân và cao cấp lý luận chính trị; Cử nhân các chuyên ngành: Xây dựng Đảng, Công tác Tổ chức, Công tác Kiểm tra; Cử nhân Luật và Quản trị địa phương; Cao học các chuyên ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý công; Luật; Quan hệ quốc tế;…. với các đơn vị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, các trường Đại học thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh...
- Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện.
- Tham mưu giúp Ban chỉ đạo ISO của Học viện, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm của Ban Giám đốc với các đơn vị trực thuộc Học viện Cán bộ.
- Tham mưu Ban giám đốc xây dựng quy trình đánh giá kiểm định chất lượng Đại học tại Học viện Cán bộ.
- Thanh tra giáo dục.
- Quản lý hoạt động công tác sinh viên.

2.2. Thành tích Phòng Quản lý đào tạo đã đạt được
- Bằng khen đạt thành tích đóng góp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Thủ tướng Chính phủ năm 2000 – 2002;
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố năm 1999, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2018 và 2019;
- Danh hiệu “Chi bộ trong sạch - vững mạnh” các năm: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,…

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Phòng

TS. Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng

TS. Trần Hoàng Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, chương trình liên kết đào tạo cử nhân - cao cấp chính trị

TS. Mai Thị Kim Oanh - Tập sự chức danh Phó Trưởng phòng phụ trách chương trình đào tạo Đại học

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngân - Phó Trưởng phòng phụ trách Công tác sinh viên

ThS. Nguyễn Thị Phương Lan - Tập sự chức danh Phó Trưởng phòng phụ trách Khảo thí

3.1.2. Viên chức

ThS. Phạm Hữu Công
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Trần Thị Ngọc Hân
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Võ Thị Thùy Trang
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Ngô Tôn Quyền
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Võ Phương Khanh
- Chuyên viên 
- Địa chỉ email: [email protected]

ThS. Trần Hải Nam
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Trần Yên Hạ
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Thị Linh Thi
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Dư Ngọc Quỳnh Như
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Võ Thu Hà
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Đoàn Võ Khánh Hiền
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Văn Thông
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Phạm Công Danh
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Văn Mai
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

ThS. Trần Nam Hiệp
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

CN. Trần Dư Ngọc Mai Trâm
- Chuyên viên 
- Email: [email protected]

Bản in