game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Tên lớp học Môn học Bài giảng Ngày Buổi Giảng viên Số tiết Địa điểm
A001 Xây dựng đảng 1 Xây dựng đảng A 29/10/2021 Buổi chiều Nguyễn Văn Anh 1 Học viện cán bộ 1
A1110000 Toán 1112   30/12/2019 Buổi chiều Nguyễn Minh Anh 2 Trường đại học khoa học tự nhiên
AL123 Toán rời rạc   01/01/2019 Buổi chiều Đào Thị Mận 2 Trường đại học khoa học tự nhiên
AL123 Trí Tuệ Nhân Tạo   30/12/2019 Buổi sáng Lê Văn Trung 2 Trường đại học khoa học tự nhiên
AL123 Toán 1112   31/12/2019 Buổi chiều Nguyễn Thị Thảo 4 Trường đại học khoa học tự nhiên
chuyên Anh Tiếng anh chuyên ngành Tiếng anh phần 1 05/01/2021 Buổi sáng Nguyễn Văn Anh 1 địa điểm 1
chuyên Anh Tiếng anh chuyên ngành Tiếng anh phần 1 06/01/2021 Buổi chiều Nguyễn văn A 2 địa điểm 1
Đại học tin học 7c Vật lý   16/11/2020 Buổi chiều Hồ Ngọc Đăng 2 Học viện cán bộ
Đại học tin học 7c Toán 1112   31/12/2018 Buổi sáng Nguyễn Văn Anh 1,2 Trường đại học khoa học tự nhiên
Đại học tin học 7c Toán 1112 Bài giảng 1 08/01/2019 Buổi chiều Buổi tối Nguyễn Thị Bé 2,10 Trường đại học khoa học tự nhiên
Đại học tin học 7c Công tác cán bộ, Công tác Đảng viên   16/11/2020 Buổi sáng Nguyễn Văn Anh 2 Học viện cán bộ
Đại học tin học 7c Toán 1112 Bài giảng 1 14/12/2020 Buổi sáng Nguyễn Văn Anh 2 Đại Học Sài Gòn cơ sở 2
Lớp 5 Toán 1111 Bài giảng 1   Buổi sáng Nguyễn Thị Bé 1 Địa điêm 2
Lớp 5 Toán 1111 Bài giảng 1   Buổi sáng Nguyễn Thị Bé 1 Địa điêm 2
Lớp 5 Toán 1111 Bài giảng 1   Buổi sáng Nguyễn Thị Bé 0 Địa điêm 2
Lớp 5 Toán 1111 Bài giảng 1   Buổi sáng Nguyễn Thị Bé 1 Địa điêm 2
Lớp 5 Toán 1111 Bài giảng 1   Buổi sáng Nguyễn Thị Bé 1 Địa điêm 2
lớp 6 Trí Tuệ Nhân Tạo   20/08/2019 Buổi chiều Nguyễn Văn Anh 3 Trường đại học khoa học tự nhiên
lớp 6 Toán cao cấp Bài giảng 2   Buổi tối TrungNC 2 test load
Lớp chính quy chính trị tự luận 01/01/2019 Buổi chiều Lê Trung Tính 2 Trường đại học khoa học tự nhiên