game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Tọa đàm khoa học "Cơ chế thí điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển, thúc đẩy xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo"

21/12/2023
Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2023, tại Học viện Cán bộ Thành phố, Hội đồng Hiệu trưởng Khối ngành Chính trị - Pháp luật thuộc Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học "Cơ chế thí điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển, thúc đẩy xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo" (đơn vị đăng cai: game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc và Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Tọa đàm được tổ chức nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, khuyến nghị các giải pháp thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo, qua đó xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Hội thảo khoa học "Góp ý nội dung tài liệu 17 chuyên đề tham khảo thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc"

16/12/2023
Căn cứ Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; thực hiện Quyết định 611/QĐ-UBDT ngày 21/9/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nội dung số 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chiều ngày 16 tháng 12 năm 2023, Học viện Dân tộc (thuộc Ủy ban Dân tộc) phối hợp với game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức Hội thảo “Góp ý nội dung tài liệu 17 chuyên đề tham khảo thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4”.

Hội nghị Nhà tuyển dụng ngành Chính trị học năm 2023

15/12/2023
Nhằm lấy ý kiến người sử dụng lao động đối với những sinh viên tốt nghiệp ngành Chính trị học đang làm việc ở các cơ quan đơn vị, từ đó có cơ sở để điều chỉnh chương trình đào tạo đại học ngành Chính trị học gắn với nhu cầu thực tiễn, sáng ngày 15/12/2023, tại Hội trường A5.8, Khoa Lý luận cơ sở, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc đã tổ chức Hội nghị Nhà tuyển dụng ngành Chính trị học năm 2023.

Hội thảo Nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, học tập chuyên ngành Chính trị học tại game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc

15/12/2023
Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/HVCB ngày 30/8/2022 của Giám đốc game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc , Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, học tập chuyên ngành Chính trị học tại game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc ”.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

15/12/2023
Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2023, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn theo học chương trình cử nhân tại game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc ” do ThS. Ngô Quang Trung, Chuyên viên Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị làm Chủ nhiệm đề tài.

Tọa đàm khoa học "Lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa Mác"

11/12/2023
Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/HVCB ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Học viện Cán bộ về thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược 5: Tăng cường mạng lưới đối tác trong và ngoài nước giai đoạn 2022 - 2025); căn cứ chương trình hợp tác giữa game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc và Học viện Hành chính Bắc Kinh (BAI); trong khuôn khổ chuyến viếng thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Học viện Hành chính Bắc Kinh tại Việt Nam, hai bên đã cùng tổ chức Tọa đàm khoa học “Lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa Mác”.

Hội thảo khoa học "Tham vấn ý kiến chuyên gia về nội dung các chuyên đề tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, đối tượng 4"

08/12/2023
Căn cứ Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; thực hiện Quyết định 611/QĐ-UBDT ngày 21/9/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nội dung số 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chiều ngày 08 tháng 12 năm 2023, Học viện Dân tộc (thuộc Ủy ban Dân tộc) phối hợp với game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức Hội thảo “Tham vấn ý kiến chuyên gia về nội dung các chuyên đề tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4”.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

08/12/2023
Chiều ngày 08 tháng 12 năm 2023, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện: “Đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học theo hướng chuyển đổi số tại game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc ” do TS. Bùi Ngọc Hiền, Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của các trung tâm chính trị và Học viện Cán bộ Thành phố"

22/11/2023
Nhằm làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn của công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị hiện nay tại các trung tâm chính trị và game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của các trung tâm chính trị và Học viện Cán bộ Thành phố”.

Hội thảo khoa học quốc tế "Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên"

16/11/2023
Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/HVCB ngày 02 tháng 11 năm 2023 của game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc , sáng ngày 16 tháng 11 năm 2023, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Hội thảo khoa học "Vai trò của trường chính trị trong tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách tại địa phương"

10/11/2023
Nhằm đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách của trường chính trị, sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc đã phối hợp Trường Chính trị Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của trường chính trị trong tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách tại địa phương”.

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn Thành phố"

26/10/2023
Để triển khai nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sáng ngày 26 tháng 10 năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn Thành phố”. Ban Nội chính Thành ủy, Học viện Cán bộ, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy là những đơn vị được giao tham mưu tổ chức Hội thảo.

Hội thảo "Khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống phục vụ tiến trình phát triển bền vững quận Tân Phú"

20/10/2023
Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2023, tại quận Tân Phú, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với Quận ủy quận Tân Phú tổ chức Hội thảo “Khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống phục vụ tiến trình phát triển bền vững quận Tân Phú” nhằm tập hợp các luận cứ khoa học làm tư liệu trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, khơi dậy tình cảm cách mạng và tinh thần hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đề xuất các giải pháp để từng bước khai thác giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống và hệ thống di tích cách mạng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của quận Tân Phú.