game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị

Cập nhật ngày: 02/10/2020

I. GIỚI THIỆU

1.1. Thông tin chung về Phòng TC, HC, QT

Tên phòng

- Tiếng Việt: Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị
- Tiếng Anh: Department of Organization, Administration and Governance

Thông tin liên hệ

- Điện thoại: 028.38412405
- Số Fax: 028.38412495
- Email: [email protected]

1.2. Giới thiệu về Phòng TC, HC, QT

* Quá trình hình thành và phát triển

   Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 145/QĐ-HVCB ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Học viện Cán bộ Thành phố trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng Học viện. Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Phòng Tổ chức - Hành chính được đổi tên thành Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị.

   Về nhân sự, Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị hiện có 43 viên chức, người lao động; có 24 đảng viên, gồm các tổ: bộ phận công tác đảng, tổ hành chính - tổ chức, tổ quản trị - dự án, tổ kế toán - tài chính, tổ công nghệ thông tin, tổ kỹ thuật, tổ lái xe và tổ phục vụ.

* Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy của Học viện; công tác hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ, lễ tân; quản lý, khai thác, sử dụng, sửa chữa cơ sở vật chất của Học viện; về công tác thi đua, khen thưởng; quản trị mạng, vận hành, khai thác các tính năng của hệ thống thông tin hiện có.

- Thực hiện chính xác, đầy đủ chế độ đối với viên chức, người lao động, học viên và sinh viên. Lập dự toán kinh phí, kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm, đảm bảo kinh phí phục vụ nhiệm vụ chính trị của Học viện. Thực hiện công tác tài chính, thống kê theo quy định hiện hành.

- Tổ chức, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh và trật tự trong Học viện.

- Hỗ trợ, triển khai giúp Đảng ủy các công việc liên quan đến công tác đảng vụ, văn phòng Đảng ủy.

- Tham mưu quản lý, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đồng thời tổ chức thực hiện các biện pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ sức khỏe cho học viên, sinh viên, viên chức và người lao động Học viện.

- Tổ chức, quản lý mọi mặt sinh hoạt của sinh viên trong thời gian ở ký túc xá. Bảo quản cơ sở vật chất được phân cấp quản lý trong ký túc xá, xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường Học viện.

* Các công trình nghiên cứu khoa học

- Đề tài NCKH cấp cơ sở “Quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tại Học viện Cán bộ”.
- Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

* Kết quả khen thưởng

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008.
- Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố năm học 2014 - 2015, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020.
- Cờ Thi đua Thành phố năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020.
- Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền.

II. NHÂN SỰ

2.1. Lãnh đạo phòng

NCS.ThS. Bùi Lam Giang - Trưởng phòng

ThS. Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Vân Oanh - Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Trưởng phòng

2.2. Viên chức

ThS. Võ Thị Thanh Trúc
Chuyên viên
Email: [email protected]

CN. Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chuyên viên
Email: [email protected]

ThS. Hoàng Tú Như
Chuyên viên
Email: [email protected]

CN. Nguyễn Quỳnh Như
Chuyên viên
Email: [email protected]

CN. Nguyễn Phan Huỳnh Châu
Chuyên viên
Email: [email protected] 

CN. Lý Ngọc Kim
Chuyên viên
Email: [email protected]

CN. Nguyễn Thanh Nhã
Nhân viên
Email: [email protected]

CN. Huỳnh Đức Bình
Chuyên viên
Email: [email protected]

CN. Lê Duy
Chuyên viên
Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo
Cán sự 
Email: [email protected]

ThS. Trần Tuyết Hạnh
Chuyên viên
Email: [email protected]

ThS. Cao Tú Vân
Kế toán tổng hợp
Email: [email protected]

ThS. Ngô Quang Trung
Kế toán viên
Email: [email protected]

ThS. Đỗ Thị Thùy Trang
Chuyên viên
Email: [email protected]

ThS. Đinh Thị Thu Hà
Kế toán viên
Email: [email protected]

CN. Hoàng Ngọc Hà
Chuyên viên
Email: [email protected]

CN. Châu Thùy Long Hải
Chuyên viên
Email: [email protected]

CN. Chu Thị Thảo
Nhân viên y tế
Email: [email protected]

CN. Lê Thị Anh Thư
Nhân viên y tế
Email: [email protected]

ThS. Phan Ngọc Quốc Thịnh
Kỹ sư
Email: [email protected]

CN. Phạm Minh Trí
Chuyên viên
Email: [email protected]

Nguyễn Đức Tín
Chuyên viên
Email: [email protected]

CN. Vương Thành Trung
Nhân viên
Email: [email protected]

Nguyễn Tấn Tài
Nhân viên
Email: [email protected]

Lê Văn Nhàn
Nhân viên
Email: [email protected]

CN. Trần Thanh Tùng
Nhân viên
Email: [email protected]

Hồ Văn Chót
Nhân viên
Email: [email protected]

Phạm Hồng Hiếu
Chức vụ: Nhân viên
Email: [email protected]

Nguyễn Văn Hùng
Nhân viên
Email: [email protected]

Trần Anh Tuấn
Nhân viên
Email: [email protected]

Nguyễn Thị Hải Phượng
Nhân viên
Email: [email protected]

Nguyễn Thị Thanh Lan
Nhân viên
Email: [email protected]

Hà Thị Tuyết
Nhân viên
Email: [email protected]

Lê Phụng Hoàng
Nhân viên
Email: l.phoà[email protected]

Lê Thị Nguyệt
Nhân viên
Email: [email protected]

Phan Thị Xuân
Nhân viên
Email: [email protected]

Lê Hoàng Thao
Nhân viên 
Email: [email protected]

Cao Hữu Hạnh
Nhân viên 
Email: [email protected]

Nguyễn Hữu Quang Vinh
Nhân viên
Email: [email protected]

Lê Văn Sơn
Nhân viên 
Email: [email protected]

Bản in