game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung

1.1. Tên đơn vị

- Tiếng Việt: Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu

- Tiếng Anh: Department of Scientific Research, Information, Document Management

1.2. Thông tin liên hệ

- Điện thoại: (028) 3841 2405 – 126 hoặc 127

- Số Fax: (84-28)38412495

- Email: [email protected]

2. Giới thiệu về Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu

2.1. Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu được thành lập năm 1998. Khi mới thành lập, Phòng có tên là Phòng Quản lý khoa học – Tư liệu – Thư viện. Đến năm 2016, Phòng Quản lý khoa học - Tư liệu - Thư viện tách thành Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế (sau đó đổi tên là Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế) và Trung tâm Thông tin - Thư viện. Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 431-QĐ/HVCB về thành lập Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý khoa học và Trung tâm Thông tin - Thư viện. Theo Quyết định số 542-QĐ/HVCB ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong các công tác:

1) Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Học viện;

2) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế, triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện;

3) Quản lý các hoạt động thông tin - thư viện và khai thác hiệu quả nguồn lực tài nguyên thông tin phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện;

4) Quản lý và thực hiện xuất bản Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực (ISSN: 1859-2732);

5) Quản lý Cổng Thông tin điện tử Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (//pumpnet.net).

6) Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Học tập phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Những thành tích tiêu biểu

Từ năm 1998 đến nay, Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu đã đạt được nhiều thành tích, trong đó có các thành tích tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng năm 2012, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005, nhiều bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành tích cao quý khác.

2.3. Nhân sự

2.3.1. Trưởng phòng

BÙI NGỌC HIỀN

Tiến sĩ Quản lý công

2.3.2. Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực

ĐOÀN NGUYỄN THÙY TRANG

Tiến sĩ Văn hóa học

2.3.3. Phó Trưởng phòng

ĐỖ THỊ NGỌC DIỄM

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2.3.4. Tập sự chức danh Phó Trưởng phòng

NGUYỄN THỊ THÙY QUYÊN

Thạc sĩ Quản lý công

2.3.5. Chuyên viên, thư viện viên

1) Phan Tấn Hùng

2) Lương Trung Trực

3) Nguyễn Tuyến

4) Nguyễn Hoàng Nhân

5) Võ Thị Thúy Hằng

6) Ngô Thị Thanh Tiên

7) Nguyễn Thị Ngọc Tú

8) Dương Thị Cẩm Nhung

9) Nguyễn Thành Lân

10) Ngô Thị Kim Ngân

Bản in