game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Khoa Xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung

1.1. Tên Khoa

- Tiếng Việt: Khoa Xây dựng Đảng
- Tiếng Anh: FACULTY OF PARTY BUILDING

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: 028 22437839
- Email: [email protected]

2. Giới thiệu về Khoa Xây dựng Đảng 

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
- Khoa Xây dựng Đảng thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-HVCB của Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM ban hành ngày 18/01/2021 về thành lập Khoa Xây dựng Đảng trên cơ sở sát nhập hai Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Dân vận và Công tác xã hội. Khoa hiện nay phụ trách 04 học phần hệ Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ Quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở và Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội.
- Theo quyết định số 630/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Học viện Cán bộ TPHCM đào tạo các ngành trình độ đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Khoa Xây dựng Đảng phụ trách 2 chương trình cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, ngành Công tác xã hội.

2.2. Cơ cấu tổ chức
- Khoa Xây dựng Đảng gồm có 22 viên chức, trong đó có 21 giảng viên và 01 thư ký Khoa, 100% giảng viên, viên chức của Khoa có trình độ Thạc sĩ trở lên (trong đó: 09 Tiến sĩ).

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Khoa

TS.GVC. Trần Thị Hà Vân - Trưởng khoa

ThS.GVC. Nguyễn Trung Anh - Phó Trưởng khoa

TS. Thạch Kim Hiếu - Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

ThS. Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa

3.2. Giảng viên 

TS. Nguyễn Thị Toàn Thắng - Trưởng bộ môn Công tác xã hội

ThS.GVC. Hà Trung Thành

TS. Hồ Ngọc Đăng

TS. Lê Thị Trúc Anh

TS. Phạm Truyền Thống

TS. Lê Thụy Hồng Yến

TS. Nguyễn Hữu Sơn

TS. Cù Huy Khang

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

ThS. Đoàn Khắc Hưng

ThS. Cao Văn Thống

ThS. Đỗ Thị Liên

ThS. Đinh Văn Chí

ThS. Tạ Châu Phú

ThS. Tống Thị Hương

ThS. Lê Đức Chín

CN. Nguyễn Thị Hà - Trợ giảng

CN. Đặng Lý Mai Nhung - Trợ giảng

3.3. Thư ký khoa

CN. Lê Thị Anh Lương

.

Bản in