game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

20/12/2023
Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Chính trị Quận 7, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Khai mạc 04 lớp Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và triển khai Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021-2030 năm 2023

14/12/2023
Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức lễ khai mạc 04 lớp Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và triển khai Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021-2030 năm 2023.

Học viện Cán bộ tổ chức lớp Tập huấn phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học

12/12/2023
Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo là một trong những khâu trọng yếu, giữ vai trò, sứ mệnh làm cơ sở định hướng cho việc thiết kế, phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội, cam kết và công bố cho người học và xã hội mà các cơ sở giáo dục đại học tiến hành và mong muốn đạt được.

Hội nghị Nhà tuyển dụng ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước năm 2023

11/12/2023
Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2023, Khoa Nhà nước và pháp luật, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc đã tổ chức Hội nghị Nhà tuyển dụng ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước năm 2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật, đại diện lãnh đạo các đơn vị tuyển dụng, sử dụng lao động, đại diện các phòng, khoa, trung tâm thuộc Học viện, cựu sinh viên và sinh viên các khóa ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc .

Hội nghị Nhà tuyển dụng ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước năm 2023

11/12/2023
Nhằm lấy ý kiến người sử dụng lao động đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước của Học viện Cán bộ đang làm việc ở các cơ quan, đơn vị để có cơ sở điều chỉnh chương trình đào tạo đại học gắn với nhu cầu thực tiễn, chiều ngày 11/12/2023, Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố đã tổ chức Hội nghị Nhà tuyển dụng ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước năm 2023.

Khai giảng 03 lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khóa học 2023-2024

06/12/2023
Ngày 06 tháng 12 năm 2023, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng 03 Lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị K74.C08, K74.C09, K74.C10 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khóa học 2023-2024, đặt tại game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc .

Khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, ngân sách cho các cơ quan, đơn vị tại Thủ Đức năm 2023

23/11/2023
Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2023, tại Trung tâm Chính trị thành phố Thủ Đức, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức lễ khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, ngân sách cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2023.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối với cán bộ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2023 - 2035, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận đương nhiệm

15/11/2023
Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2023, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối với cán bộ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2023 - 2035, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận đương nhiệm.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ đương nhiệm và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030

08/11/2023
Ngày 08 tháng 11 năm 2023, tại Trung tâm Chính trị Quận 4, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với Quận ủy Quận 4 tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ đương nhiệm và và cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030.