game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

20/12/2023
Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Chính trị Quận 7, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Khai mạc 04 lớp Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và triển khai Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021-2030 năm 2023

14/12/2023
Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức lễ khai mạc 04 lớp Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và triển khai Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021-2030 năm 2023.

Học viện Cán bộ tổ chức lớp Tập huấn phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học

12/12/2023
Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo là một trong những khâu trọng yếu, giữ vai trò, sứ mệnh làm cơ sở định hướng cho việc thiết kế, phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội, cam kết và công bố cho người học và xã hội mà các cơ sở giáo dục đại học tiến hành và mong muốn đạt được.

Khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, ngân sách cho các cơ quan, đơn vị tại Thủ Đức năm 2023

23/11/2023
Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2023, tại Trung tâm Chính trị thành phố Thủ Đức, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức lễ khai giảng lớp Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, ngân sách cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2023.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối với cán bộ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2023 - 2035, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận đương nhiệm

15/11/2023
Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2023, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối với cán bộ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2023 - 2035, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận đương nhiệm.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ đương nhiệm và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030

08/11/2023
Ngày 08 tháng 11 năm 2023, tại Trung tâm Chính trị Quận 4, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với Quận ủy Quận 4 tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ đương nhiệm và và cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ Thanh tra - Kiểm tra dành cho cán bộ công đoàn năm 2023

31/10/2023
Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới theo Nghị quyết 10b/NQ-BCH ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sáng ngày 31 tháng 10 năm 2023, Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức Lễ Khai giảng (trực tuyến) Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra - kiểm tra năm 2023 dành cho cán bộ công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, miền Trung Tây Nguyên và Công đoàn Ngành Trung ương.

Khai giảng các Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 4) huyện Củ Chi

31/10/2023
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 31 tháng 10 năm 2023, tại Trung tâm Chính trị huyện Củ Chi, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với Huyện ủy Huyện Củ Chi tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các quận, huyện năm 2023.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, xử lý vi phạm hành chính nhà nước năm 2023

26/10/2023
Sáng ngày 26/10/2023, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 7 tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, xử lý vi phạm hành chính nhà nước năm 2023.

Khai giảng các Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 4) quận Tân Bình và huyện Bình Chánh

24/10/2023
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 24 tháng 10 năm 2023, tại Trung tâm Chính trị quận Tân Bình và huyện Bình Chánh, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các quận, huyện năm 2023.