game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Khai giảng 03 lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khóa học 2023-2024

06/12/2023
Ngày 06 tháng 12 năm 2023, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng 03 Lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị K74.C08, K74.C09, K74.C10 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khóa học 2023-2024, đặt tại game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc .

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Lễ bế giảng các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính và Trung cấp Lý luận Chính trị

31/08/2023
Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2023, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên 04 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính và Trung cấp Lý luận Chính trị gồm lớp: H.872 (Sở Giao dịch chứng khoán), H.875 (Quận 10), TC.211 và TC.212.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bế giảng các lớp Hoàn chỉnh Cao cấp Lý luận chính trị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hệ không tập trung

27/08/2023
Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Hoàn chỉnh Cao cấp Lý luận chính trị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hệ không tập trung K73.C06, K73.C07, K73.C08, K73.C09, K73.C10 và K73.C11. Các lớp này được tổ chức học tại game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc .

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung K72.B03 và K72.B04

17/08/2023
Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung K72.B03 và K72.B04. Hai lớp này được tổ chức học tại game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc .