game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Khoa Nhà nước và pháp luật

Cập nhật ngày: 27/02/2022

1. Thông tin chung về Khoa Nhà nước và pháp luật

1.1. Tên Khoa

- Tiếng Việt: Khoa Nhà nước và pháp luật

- Tiếng Anh: FACULTY OF STATE AND LAW

1.2. Thông tin liên hệ

- Email: [email protected]

- Điện thoại: 028.38412405-149; 028.22437833

2. Giới thiệu về Khoa Nhà nước và pháp luật

2.1. Quá trình hình thành và phát triển

   Ngày 17 tháng 02 năm 2022, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 65-QĐ/HVCB về thành lập Khoa Nhà nước và pháp luật trên cơ sở hợp nhất hai khoa: Khoa Quản lý hành chính và Khoa Luật. Hai Khoa đã có bề dày hoạt động gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Học viện Cán bộ qua nhiều giai đoạn, nhiều thế hệ tiếp nối. Đây là tên gọi mới của hai khoa sau khi sáp nhập theo Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.2. Thành tích Khoa đã đạt được

   Tập thể và các giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ngoài ra, hằng năm, Khoa đều có giảng viên được công nhận danh hiệu Giảng viên giỏi của Học viện. Trong năm 2021, Khoa có 01 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi toàn quốc.

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo Khoa

TS. Phan Hải Hồ - Trưởng khoa

TS. Trần Tuấn Duy - Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Luật

TS. Lê Thị Linh Trang - Phó Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thị Bưởi - Phó Trưởng khoa, Phó trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước

ThS. Đặng Thị Duy Tư - Phó Trưởng khoa

3.2. Giảng viên

TS. Nguyễn Đức Quyền

TS. Nguyễn Trần Như Khuê

ThS. Hà Thị Liên

ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh

ThS. Nguyễn Duy Vĩnh

ThS. Mai Thị Kim Oanh

ThS. Nguyễn Thị Hồng Mơ

ThS. Nguyễn Thu Hà

ThS. Đậu Ngọc Linh

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Từ Minh Thuận

ThS. Nguyễn Thu Hà

ThS. Nguyễn Thị Lan Đan

ThS. Nguyễn Anh Vũ

ThS. Phạm Duy Ngọc

ThS. Phan Trần Mai Phương

ThS. Đinh Thị Trang

CN. Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trợ giảng

CN. Võ Trần Kim Khánh - Trợ giảng

3.3. Thư ký khoa

CN. Phạm Thúy Hằng

4. Đào tạo

4.1. Chương trình đào tạo

- Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị.

- Chương trình cử nhân ngành Quản lý nhà nước.

- Chương trình cử nhân ngành Luật.

- Hiện Khoa đang triển khai Đề án mở mã ngành đào tạo sau đại học ngành Quản lý công.

4.2. Chương trình bồi dưỡng

- Cán sự

- Chuyên viên

- Chuyên viên chính

- Lãnh đạo cấp phòng

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ cấp xã

- Các chức danh công chức cấp xã

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo theo chức danh

- Bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ, công chức, viên chức theo đơn đặt hàng

- Đào tạo, bồi dưỡng khác theo nhu cầu của xã hội

5. Nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa hằng năm đảm bảo các chỉ số sau:

- Tỷ lệ giảng viên hoàn thành số giờ nghiên cứu khoa học, số lượng sản phẩm khoa học và điểm khoa học theo quy định đạt trên 90%; tỷ lệ giảng viên có công bố quốc tế đạt trên 5%; số lượng đề tài nghiên cứu cấp cơ sở tối thiểu 01 đề tài/năm; số lượng hội thảo/tọa đàm khoa học là 01/năm; số lượng tập bài giảng, giáo trình, sách chuyên khảo được biên soạn hoặc xuất bản tối thiểu là 01/năm.

- 100% giảng viên có trình độ tiến sĩ phải chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề tài, đề án khoa học cấp cơ sở trở lên.

- Thành lập nhóm nghiên cứu chuyên sâu về quản lý nhà nước và pháp luật.

- Mỗi năm học có ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Bản in