game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ

Cập nhật ngày: 02/10/2020

1. Thông tin chung về Trung tâm

1.1. Tên Trung tâm
- Tên Tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ.
- Tên Tiếng Anh: TRAINING CENTER FOR PROFESSIONALISM AND FOREIGN LANGUAGES
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ là đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo trực thuộc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: 0283 8209788
- Số Fax:
- Email: [email protected]

2. Giới thiệu về Trung tâm

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 4364/QĐ-UB-NCVX ngày 18 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ trực thuộc Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, nay là Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Trụ sở Trung tâm đặt tại số 146 đường Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Chức năng
1. Trung tâm là đơn vị thuộc Học viện có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho các cá nhân, tổ chức, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên đa dạng của mọi đối tượng xã hội nhằm góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
2. Thực hiện việc đào tạo giảng dạy các môn khoa học cơ bản các học phần đại cương phục vụ cho chương trình đại học của ngành, các chuyên ngành khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo.
3. Thực hiện các chức năng được chuyển giao của Trung tâm Học tập Phát triển Thành phố theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3. Nhiệm vụ
1) Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố và các đối tượng khác theo nhu cầu xã hội; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch cán sự, chuyên viên và chuyên viên chính; bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ theo chương trình đáp ứng yêu cầu của người học.
2) Phối hợp, liên kết với các cơ sở giáo dục (Viện, Học viện, Đại học, Cao đẳng,..) đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của Học viện và theo yêu cầu của người học.
3) Đảm nhận việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học về các học phần thuộc phần kiến thức đại cương cho các ngành đào tạo.
4) Thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao của Trung tâm Học tập Phát triển Thành phố
a) Duy trì và phát triển cửa ngõ hội nhập thường xuyên của Thành phố với khu vực và quốc tế thông qua mạng học tập và phát triển toàn cầu.
b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, gặp gỡ quốc tế, cập nhật thông tin về những tiến bộ khoa học, công nghệ, quản lý, văn hóa, giáo dục tiên tiến nhất phục vụ sự phát triển toàn diện của Thành phố thông qua hệ thống cầu truyền hình trực tuyến.
c) Cung ứng dịch vụ cho các hoạt động giao lưu, họp, hội nghị trực tuyến của Thành phố.
d) Thực hiện tích hợp dữ liệu về phát triển và hội nhập của Thành phố.
5) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2.4. Thành tích Trung tâm đã đạt được
- Năm 2017, đã được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (Quyết định số 952/QĐ-HVCB ngày 22/8/2018 của Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM).
- Được tặng Giấy khen với thành tích đã thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019 (Theo Quyết định số 35-QĐ/ĐU ngày 09/10/2019 của Đảng ủy Học viện Cán bộ Thành phố).
- Năm 2015, được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 09/6/2016).
- Năm 2016, được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2016 - 2017 (Quyết định số 6035/QĐ-UBND ngày 14/11/2017).
- Năm 2019, được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2018 - 2019 (Quyết định số 4391/QĐ-UBND ngày 14/10/2019).

3. Cơ cấu tổ chức
- Ban giám đốc Trung tâm: 01 Giám đốc; 02 Phó Giám đốc
- Các tổ trực thuộc:
+ Tổ Đào tạo bồi dưỡng
+ Tổ Cơ sở vật chất

4. Nhân sự

4.1. Lãnh đạo Trung tâm

ThS. Phạm Văn Điện - Phó Giám đốc Trung tâm 

ThS. Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm 

4.2. Viên chức

ThS. Diệp Thế Dân
Chuyên viên
Email: [email protected]

ThS. Trịnh Thanh Mỹ
Chuyên viên 
Email: [email protected]

ThS. Đào Ngọc Quỳnh Thanh
Chuyên viên
Email: [email protected]

ThS. Hồ Nhựt Tuấn
Chuyên viên 
Email: [email protected]

Nguyễn Tất Trung Kiên
Chuyên viên 
Email: [email protected]

ThS. Dương Thu Hằng
Chuyên viên
Email: [email protected] 

Trần Anh Dũng
Nhân viên 
Email: [email protected]

5. Đào tạo, bồi dưỡng

5.1. Các chương trình bối dưỡng của Học viện
1/ Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự;
2/ Chương trình bồi dưởng ngạch chuyên viên;
3/ Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;
4/ Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng;
5/ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác và quy hoạch (dành cho lãnh đạo sở ngành, quận huyện và tương đương, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường, thị trấn);
6/ Chương trình bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quận/ huyện ủy quản lý;
7/ Chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn (dành cho học viên mới tốt nghiệp đại học chính quy có trình độ từ khá trở lên do Thành ủy xét chọn);
8/ Chương trình bồi dưỡng cấp ủy, bí thư và nghiệp vụ công tác Đảng;
9/ Chương trình bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát;
10/ Chương trình bồi dưỡng công tác dân vận trong tình hình mới;
11/ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh;
12/ Chương trình bồi dưỡng công tác tôn giáo và dân tộc;
13/ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý (dành cho lãnh đạo sở ngành, quận huyện và tương đương, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường, thị trấn);
14/ Chương trình bồi dưỡng Hội đồng nhân dân;
15/ Chương trình bồi dưỡng giáo dục nghề nghiệp (dành cho lãnh đạo, quản lý thuộc khối giáo dục, nghề nghiệp và các đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý);
16/ Chương trình kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;
17/ Chương trình bồi dưỡng chức danh Tư pháp- Hộ tịch; Kế toán-Thống kê; văn hóa – xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
18/ Chương trình bồi dưỡng Hội nông dân quận/huyện, xã;
19/ Chương trình đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ;
20/ Chương trình đào tạo chứng chỉ tin học;
21/ Các chương trình bồi dưỡng khác (Theo Quyết định số 4874-QĐ/HVCTQG ngày 30/09/2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng).

5.2. Các chương trình bồi dưỡng theo chỉ đạo của Thành ủy - UBND Thành phố
1/ Chương trình bồi dưỡng Thành ủy viên đương nhiệm và cán bộ nguồn thuộc diện quy hoạch Thành ủy viên;
2/ Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (đối tượng 3);
3/ Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành phố Thủ Đức, quận/huyện và cấp tương đương quản lý (đối tượng 4);
4/ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện chuyển đổi và quy hoạch các chức danh, vị trí công tác thuộc biện Ban Thường cụ Thành ủy quản lý.

Bản in