game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023

27/09/2023
Chiều ngày 27 tháng 9 năm 2023, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 dành cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, quận huyện, thành phố Thủ Đức và phường xã, thị trấn.

Khai giảng các Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 4) quận Gò Vấp, Quận 11, Quận 12 và huyện Hóc Môn

27/09/2023
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (Đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 26 tháng 9 năm 2023, tại Trung tâm Chính trị quận Gò Vấp, Quận 11, Quận 12 và huyện Hóc Môn, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với Quận ủy quận Gò Vấp, Quận 11, Quận 12 và Huyện ủy Hóc Môn tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý quận, huyện năm 2023.

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2022 (lớp thứ hai)

07/11/2022
Thực hiện Quy định số 164 ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; sáng ngày 06 tháng 11 năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2022 (lớp thứ hai).

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) quận Phú Nhuận

03/11/2022
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 01 tháng 11 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị quận Phú Nhuận, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận Phú Nhuận.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) Quận Tân Bình

03/11/2022
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 01 tháng 11 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị quận Tân Bình, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc phối hợp với Quận ủy Tân Bình tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận Tân Bình.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) Quận 1

31/10/2022
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 31 tháng 10 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị Quận 1, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Quận 1.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật khóa 20 năm 2022

25/10/2022
Nhằm bồi dưỡng những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới cho các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật, sáng ngày 25 tháng 10 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố phối hợp với, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 20 năm 2022.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật khóa 19 năm 2022

23/10/2022
Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố phối hợp với Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật khóa 19 năm 2022.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật khóa 19 năm 2022

20/10/2022
Nhằm bồi dưỡng những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới cho chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật, sáng ngày 18 tháng 10 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố phối hợp với Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật khóa 19 năm 2022.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật khóa 18 năm 2022

17/10/2022
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố phối hợp với Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật khóa 18 năm 2022.

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên khoá III hệ Đại học chính quy và khoá I hệ vừa làm vừa học

15/10/2022
Sáng ngày 14/10/2022, game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc long trọng tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên Đại học hệ chính quy khóa III, niên khóa 2018 - 2022 và sinh viên Đại học hệ vừa làm vừa học khoá I, niên khoá 2017 - 2022 cho 468 tân cử nhân (387 tân cử nhân hệ chính quy và 81 tân cử nhân hệ vừa làm vừa học). Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các phòng, khoa trực thuộc Học viện cùng phụ huynh của sinh viên, viên chức, người lao động Học viện và sinh viên các khóa.