game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Đoàn Thanh niên game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc

Cập nhật ngày: 20/06/2021

1. Thông tin chung

1.1. Tên đơn vị
- Tiếng Việt: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: HO CHI MINH COMMUNIST YOUTH UNION OF HO CHI MINH CITY CADRE ACADEMY

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: (028) 38412405 (128)
- Số Fax: 028.38412495
- Email: [email protected]

2. Giới thiệu về đơn vị

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
+ Từ năm 1998 đến 2008 là Đoàn cơ sở trực thuộc Quận Đoàn Bình Thạnh.
+ Từ năm 2008 đến tháng 3/2017 là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng.
+ Từ tháng 3/2017 đến nay là Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
    Đoàn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 39 chi đoàn (gồm 01 chi đoàn cơ quan với 30 đoàn viên là cán bộ, giảng viên và 38 chi đoàn sinh viên), quy mô đoàn số đạt gần 2.400 đoàn viên (tính đến tháng 7/2021); được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, Ban Thường vụ Thành Đoàn, đoàn viên, thanh niên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực trong học tập, rèn luyện, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện đóng góp cho Học viện và xã hội, nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế, đóng góp ngày càng rõ nét, khẳng định dấu ấn trong phong trào thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm học.

2.2. Một số thành tích đã đạt được
- Cờ thi đua đơn vị xuất sắc 3 năm liên tục (2017 - 2020) của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
- Cờ thi đua của Ban Chấp hành Thành Đoàn: Đơn vị xuất sắc đứng hạng 2 cụm số 4 năm học 2017 – 2018; đơn vị xuất sắc, dẫn đầu cụm thi đua số 4 năm học 2018 – 2019 và năm học 2019 – 2020.
- Bằng khen theo Quyết định số 241-QĐ/TWĐTN ngày 22/6/2018 của BCH Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018.
- Bằng khen theo Quyết định số 178-QĐ/TWĐTN ngày 22/6/2019 của BCH Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019.
- Bằng khen theo Quyết định số 88-QĐKT/TĐTN-VP ngày 03/02/2020 của BCH Thành Đoàn về việc đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2017 – 2019.
- Giấy khen theo Quyết định số 301-QĐ/BTGTU ngày 13/5/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy vì đã có thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 – 2019.
- Bằng khen theo Quyết định số 456-QĐKT/TĐTN-VP ngày 09/11/2019 của BCH Thành Đoàn về việc đã có nhiều đóng góp cho chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện nhân kỷ niệm tổ chức chương trình (2009 - 2019).
- Giấy khen theo Quyết định 210/QĐ-BV.TMHH ngày 26/11/2019 của Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học vì đã có thành tích tốt trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.
- Bằng khen theo Quyết định số 192-QĐ/TWĐTN ngày 30/3/2021 của BCH Trung ương Đoàn, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2020.
- Bằng khen theo Quyết định số 4702/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tỷ lệ sinh viên tham gia làm bài thi nhiều nhất cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020).

   Và nhiều giấy khen, bằng khen khác của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy – Ban Giám đốc Học viện, các Tỉnh Đoàn, Chủ tịch UBND các quận, huyện, …

2.3. Cơ cấu tổ chức
    Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2022) diễn ra vào ngày 06/06/2020 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Học viện. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đoàn Học viện đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí (Bí thư, 02 phó bí thư và 02 đồng chí ủy viên).
    Tháng 4/2021, Ban Chấp hành Đoàn Học viện khóa VI tổ chức kiện toàn 01 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Học viện và cho rút tên đối với 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành vì lý do sức khỏe và gia đình.
    Tháng 5/2021, Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hương – Phó Bí thư Thường trực Đoàn Học viện làm Quyền Bí thư Đoàn Học viện (đồng chí Nguyễn Nam Trung – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Học viện chuyển công tác từ tháng 01/2021).
    Tháng 11/2021, Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh chỉ định đồng chí Phạm Lê Minh Khang - Cán bộ Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Đại bàn dân cư Thành Đoàn tham gia Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 thay đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hương đã chuyển công tác vào tháng 8/2021.
    Tháng 01/2022, Ban Chấp hành Đoàn Học viện khóa VI tổ chức kiện toàn 05 đồng chí và cho rút tên 01 đồng chí vì lý do sức khỏe và gia đình.
    Giúp việc cho Ban Chấp hành Đoàn Học viện là 07 ban chức năng (Văn phòng, Ban Tổ chức – Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Học tập và Nghiên cứu khoa học, Ban Hỗ trợ Sinh viên, Ban Phong trào, Ban Truyền thông) và 04 câu lạc bộ (CLB Văn nghệ HCA, CLB Tiếng Anh, CLB Pháp luật, CLB Lý luận trẻ)

3. Nhân sự

3.1. Lãnh đạo đơn vị

Đồng chí Phạm Lê Minh Khang – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện


Đồng chí Trương Nguyễn Huỳnh Đức
UV. BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn Học viện, sinh viên năm 3 ngành Luật


- Tổng số thành viên Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kì 2020 – 2022 đến thời điểm hiện tại (tháng 7/2021) là 15 đồng chí.


3.2. Thành viên Ban Chấp hành

1. Đồng chí Phạm Lê Minh Khang – Bí thư Đoàn Học viện.
2. Đồng chí Trương Nguyễn Huỳnh Đức – UV.BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, Phó Bí thư Đoàn Học viện.
3. Đồng chí Tạ Châu Phú – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Học viện.
4. Đồng chí Dương Trường Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Học viện.
5. Đồng chí Trần Dư Ngọc Mai Trâm – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện.
6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện.
7. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Giang – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện.
8. Đồng chí Trần Ngọc Minh Giang – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện.
9. Đồng chí Nguyễn Đặng Anh Thư – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện.
10. Đồng chí Trần Lê Hoàn Hảo – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện.
11. Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện.
12. Đồng chí Ngô Quang Trường – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện.
13. Đồng chí Lê Bá Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện.
14. Đồng chí Nguyễn Lê Thành Công – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện.
15. Đồng chí Lê Thị Thanh Vân – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện.

4. Các hoạt động tiêu biểu

4.1. Công tác giáo dục
    Đoàn Học viện tổ chức các lớp học tập chuyên đề, luôn đảm bảo tỷ lệ trên 90% chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị, tổ chức tuyên dương, giới thiệu tuyên dương các gương tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác; nắm bắt tốt tình hình dư luận đoàn viên, thanh niên, tổ chức hiệu quả các hoạt động tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chuỗi hoạt động “Ngày pháp luật” với nhiều hoạt động sôi nổi; công tác giáo dục truyền thống được triển khai với nhiều hình thức như tổ chức Liên hoan các nhóm ca khúc tuyên truyền cách mạng, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm căn cứ cách mạng của Thành Đoàn; tiếp tục triển khai việc xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên, văn hóa đọc, văn hóa hưởng thức, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Học viện” cho đoàn viên, thanh niên, giới thiệu, tuyên dương các gương điển hình. Là nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Đoàn Học viện đầu tư, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với nhiều giải pháp trong 3 năm học vừa qua: giải pháp “Xây dựng ý thức tự giác cho sinh viên”, giải pháp “Ngày hội sinh viên Học viện Cán bộ với văn hóa giao thông”, giải pháp “Phát huy vai trò của chi đoàn cơ quan trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt các câu lạc bộ học thuật của sinh viên”, giải pháp “Nâng cao khả năng học tập các môn pháp luật và tăng cường công tác giáo dục pháp luật”, giải pháp “Tăng cường văn hóa đọc cho sinh viên”, giải pháp “Nâng cao công tác giáo dục truyền thống tại chi đoàn”, giải pháp “Nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ Lý luận trẻ”, giải pháp “Tổ chức các sân chơi trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình dịch bệnh Covid-19”, …

4.2. Hoạt động phong trào
    Thực hiện tốt phong trào Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: triển khai hiệu quả phong trào “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”, “Sinh viên 5 tốt”, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; tích cực tham gia phong trào Thanh niên tình nguyện với chiến dịch Xuân tình nguyện (657 lượt chiến sĩ tham gia trong năm 2018, 2019, 2020), chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh (1170 lượt chiến sĩ tham gia từ năm 2018 đến 2020), chương trình Tiếp sức mùa thi (190 lượt chiến sĩ tham gia từ 2018, 2019, 2020), các hoạt động vì an sinh xã hội, tình nguyện bảo vệ môi trường; phong trào Tuổi trẻ sáng tạo có nhiều bước tiến mới thông qua việc phát huy các sân chơi sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy ý tưởng sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, Đoàn Học viện hỗ trợ đoàn viên, thanh niên về điều kiện học tập, phát huy các CLB học thuật, hỗ trợ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tổ chức các lớp trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh niên. Đoàn Học viện nhận bảo trợ học tập cho 01 đội viên, thường xuyên tổ chức các sân chơi phục vụ thiếu nhi, chăm lo cho thiếu nhi vượt khó học tốt; tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế, ứng dụng các giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Trong 3 năm học vừa qua, Đoàn Học viện đã thực hiện các giải pháp trong hoạt động, phong trào: giải pháp tổ chức “Ngày Đoàn viên” chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, giải pháp “Nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên”, giải pháp “Tạo nguồn ủng hộ quỹ “Đồng hành cùng sinh viên Học viện”, …

4.3. Công tác xây dựng Đoàn
    Tổ chức lớp học tập các bài lý luận chính trị cho đoàn viên, trên 90% chi đoàn đảm bảo tổ chức sinh hoạt chủ điểm, phát huy hiệu quả các hoạt động CLB Lý luận trẻ, có giải pháp triển khai, thực hiện xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, quản lý hồ sơ đoàn viên theo đúng quy định, chương trình rèn luyện đoàn viên được thực hiện nghiêm túc, công tác phát triển đoàn viên được quan tâm. Các chi đoàn được triển khai, công nhận danh hiệu “Chi đoàn 3 biết – 3 nắm – 3 làm”, có cơ chế kiểm tra, giám sát và hỗ trợ chi đoàn trong quá trình hoạt động, tỷ lệ tập hợp thanh niên luôn trên 96%. Đoàn Học viện tạo môi trường cho đoàn viên ưu tú rèn luyện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Các giải pháp trong công tác xây dựng Đoàn là: giải pháp “Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đảm bảo chất lượng, hiệu quả”, giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt chi đoàn”, giải pháp “Cuộc thi buổi sinh hoạt chi đoàn ấn tượng, hiệu quả”, giải pháp “Vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chi đoàn”, giải pháp “Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn”…

4.4. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo
    Đảm bảo chỉ đạo, tổ chức hoạt động theo định hướng chủ đề các năm; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động bổ ích, thiết thực dành cho đoàn viên, thanh niên, các chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn; phối hợp hiệu quả với các phòng, khoa, đoàn thể trong Học viện, địa bàn trú đóng, các đơn vị Đoàn bạn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn; đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đúng quy định; duy trì giao ban cơ sở định kỳ.

Đồng chí Phạm Lê Minh Khang – Bí thư Đoàn Học viện


Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2021


Lễ Công bố và trao quyết định chỉ định đồng chí Phạm Lê Minh Khang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022


Chương trình Tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện, năm học 2020 - 2021

Bản in