game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Hội thảo khoa học "Góp ý nội dung tài liệu 17 chuyên đề tham khảo thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc"

Cập nhật ngày: 18/12/2023
Căn cứ Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; thực hiện Quyết định 611/QĐ-UBDT ngày 21/9/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nội dung số 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chiều ngày 16 tháng 12 năm 2023, Học viện Dân tộc (thuộc Ủy ban Dân tộc) phối hợp với game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc tổ chức Hội thảo “Góp ý nội dung tài liệu 17 chuyên đề tham khảo thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4”.

Chủ trì Hội thảo có PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Học viện Dân tộc và TS. Bùi Thị Ngọc Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và giảng viên của Học viện Cán bộ Thành phố; một số giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện An ninh nhân dân, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị Khu vực 2.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo: PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Học viện Dân tộc và TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc cho biết, để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chính phủ, việc xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, đối tượng 4 là hết sức cần thiết nhằm trang bị kiến thức cơ bản về các dân tộc thiểu số, văn hoá dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ về chính sách dân tộc, công tác dân tộc. Học viện Dân tộc đang tổ chức biên soạn 17 chuyên đề bổ trợ của Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, đối tượng 4 trong Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (chuyên đề giảng dạy) và nghiệm thu cấp Bộ, chuẩn bị Ban hành. Hội thảo khoa học được tổ chức ngày hôm nay nhằm tham vấn ý kiến chuyên gia về nội dung 17 chuyên đề nêu trên.

Mục tiêu của Hội thảo là tập trung thảo luận để làm rõ hơn những nội dung cơ bản cần chỉnh sửa trong các chuyên đề tài liệu tham khảo trong chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn 1: 2021 đến năm 2025.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe 10 lượt ý kiến tham luận và góp ý trực tiếp cho nội dung của 17 chuyên đề bổ trợ, trong đó có 6 lượt ý kiến của Học viện Cán bộ Thành phố.

TS. Lê Thị Trúc Anh, Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Lê Thị Hạnh, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minhđánh giá, sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm, khoa học, Hội thảo đã hoàn thành chương trình, mục tiêu đề ra.Các bài tham luận và các ý kiến phát biểu đã thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao và cả những trăn trở của các tác giả về nội dung các chuyên đề tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4.Các tham luận và ý kiến sẽ được ban soạn thảo tham khảo và tiếp thu để hoàn thiện nội dung tài liệu 17 chuyên đề tham khảo thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4.

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tin: Thanh Tiên
Ảnh: Hoàng Nhân

Bản in