game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Học viện Cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật ngày: 04/12/2023
Ngày 04 tháng 12 năm 2023, Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự tại điểm cầu Hội trường A, Học viện Cán bộ Thành phố có PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt Nghị quyết số 43-NQ/TW về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt Nghị quyết số 42-NQ/TW về: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới". Buổi chiều, các đại biểu đã nghe Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt Nghị quyết số 44-NQ/TW về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Nghị quyết số 45-NQ/TW về: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tổ chức đảng các cấp nhanh chóng, tích cực triển khai đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; các đồng chí trong Ban Giám đốc tham dự Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Cán bộ

Tin, ảnh: Kim Ngân

Bản in