game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc - App game đổi thưởng uy tín

Công đoàn game bài đổi thưởng qua ngân hàng nncc

Cập nhật ngày: 15/11/2021

1. Thông tin chung

1.1. Tên đơn vị
- Tiếng Việt: Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
- Tiếng Anh: TRADE UNION OF HCMC CADRE ACADEMY

1.2. Thông tin liên hệ
- Điện thoại: 028-22437830
- Số Fax: 028-38412895
- Email: [email protected]

2. Giới thiệu về Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ

2.1. Quá trình hình thành và phát triển
   Công đoàn Học viện Cán bộ hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, về sau là Trường Cán bộ Thành phố và nay là Học viện Cán bộ Thành phố.
   Hiện nay, Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ là thành viên của Công đoàn Viên chức Thành phố, có chức năng:
- Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức, người lao động, phối hợp cùng với Ban Giám đốc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động Học viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn có liên quan đến công tác tổ chức, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động.
- Đại diện và tổ chức cho người lao động tham gia quản lý cơ quan đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng đội ngũ về phẩm chất chính trị lẫn chuyên môn, nghiệp vụ.
- Kiểm tra, giám sát việc thi hành chính sách pháp luật, chế độ về lao động.
- Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh, vận động viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Đến nay Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ đã qua 7 kỳ Đại hội. Phát huy kinh nghiệm qua nhiều nhiệm kỳ, Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ đã vận dụng hiệu quả các chương trình hoạt động theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Viên chức Thành phố đạt được kết quả tích cực. Có thể kể đến một số chương trình, hoạt động như:
- Hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo cho đời sống của viên chức, người lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. Tham gia ý kiến xây dựng các quy chế quản lý, quy chế hoạt động tại Học viện; đề xuất các chế độ, chính sách để chăm lo quyền lợi vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, người lao động…
- Động viên đội ngũ giảng viên, viên chức nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện. Công đoàn đề xuất các chế độ khen thưởng, động viên đối với giảng viên, viên chức bải vệ thành công luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; tổ chức bình chọn và đề xuất giải thưởng “Gương mặt viên chức điển hình tiêu biểu của năm”…
- Chương trình vận động và tổ chức cho viên chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hàng năm Công đoàn vận động viên chức, người lao động tham gia các giải thi đấu thể dục thể thao; các phong trào văn nghệ chào mừng những ngày lễ lớn. Vận động viên chức, người lao động đóng góp kinh phí cho Quỹ “Đồng hành cùng Sinh viên Học viện”; đóng góp quỹ công tác xã hội giúp xây dựng nhà tình thương; vận động giúp viên chức, người lao động tại Học viện bị bệnh hiểm nghèo; đóng góp cho Quỹ vaccin phòng chống dịch bệnh Covid-19… Công đoàn cơ sở Học viện hiện đang nhận phụng dưỡng suốt đời 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Bến Tre, là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên nhân viên của Trường Đảng Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, tiền thân của Học viện Cán bộ Thành phố ngày nay.

2.2. Cơ cấu tổ chức
- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ nhiệm kỳ 2023-2028 có 11 người, trong đó có Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch Công đoàn, 09 ủy viên.
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ nhiệm kỳ 2023-2028 có 03 đồng chí, trong đó có Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT và 01 ủy viên.
- Ban Thanh tra Nhân dân trực thuộc Công đoàn Học viện có 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban.
- Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ hiện có 07 tổ công đoàn trực thuộc với tổng cộng 177 công đoàn viên.

2.3. Nhân sự Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ 
- ThS. Bùi Lam Giang, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn
- ThS. Phạm Trí Cường, Phó Chủ tịch
- ThS. Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ
- ThS. Nguyễn Thị Kim Liên, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm UBKT
- ThS. Mai Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm UBKT
- ThS. Nguyễn Quốc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT
- ThS. Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành
- ThS. Nguyễn Thị Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành
- ThS. Phan Minh Chí, Ủy viên Ban Chấp hành
- ThS. Trần Tuyết Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành
- CN. Nguyễn Thành Lân, Ủy viên Ban Chấp hành

3. Thành tích đã đạt được
   Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm liền được công nhận đạt danh hiệu Xuất sắc, Vững mạnh.

Bản in